Sjöyta

Sjöyta användes som ett av kriterierna för typindelning av sjöar fram till tredje vattenförvaltningsperioden. Därefter infördes Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20).

Sjövattenförekomsterna delades fram till 2018 in i två storlekstyper med avseende på yta:

  • mindre än 10 kvadratkilometer (S)
  • större än 10 kvadratkilometer (L)

Typerna benämndess S (smal, liten) respektive L (large, stor) i den gamla typbeteckningen enligt Naturvårdsverkets författning NFS 2006:1.

Sjöytan bestämdes med utgångpunkt i Lantmäteriets Röda karta, skala 1:250 000 och angavs i kvadratkilometer.

I den nuvarande typologin används inte sjöyta som ett kriterie.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.