Isdagar

Antalet dagar som en vattenförekomst är isbelagd används i typindelningen av kustvatten som ett kriterium för att ta hänsyn till hur klimatet inverkar på växt- och djurliv.

Vattenförekomsterna delas in i tre kategorier beroende av hur lång tid som vattenförekomsten är isbelagd:

  • < 90 dagar
  • 90 – 150 dagar
  • > 150 dagar

Underlaget till iskategoriseringen kommer från Sveriges Nationalatlas och från SMHI:s rapport nr 59 ”Isförhållandena i Sveriges farvatten under normalperioden 1961-1990”.

Medeldatum för isläggning och -lossning vid 46 stationer användes för att beräkna antalet isdagar.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.