Främmande arter

Människan har medvetet, eller omedvetet, flyttat på djur och växter sedan hon lärde sig att gå. Det har många gånger visat sig ha stora negativa konsekvenser för den ursprungliga/inhemska miljön.

Orsaker till främmande arter

Många organismer har hämtats hem från andra länder för att de är vackra att se på, trevliga att jaga eller fiska, har fin päls, kan odlas för att producera livsmedel eller av andra skäl. Andra organismer har åkt snålskjuts med resande människor. Ett vanligt exempel på detta är de marina organismer som följer med i lastfartygs barlastvattentankar mellan kontinenter. Ett annat är parasiter som följer med andra djur som transporteras. Även arter som anses naturliga i en del av landet kan vara främmande i miljöer i en annan del.

När en art anses vara främmande

Ur ett långt perspektiv kan alla arter som invandrat sedan istiden anses vara främmande. Huvudsakligen anses arter som fått hjälp av människan att komma till en ny miljö vara främmande.