Punktkällor

En punktkälla är en verksamhet inom avrinningsområdet vars utsläpp påverkar vattnets status.

Punktkällor med betydande påverkan som är så stor att den bidrar till att målet om minst god status eller potential inte kan uppnås utgör ett miljöproblem. Sådana punktkällor ska åtgärdas.

Vilka punktkällorna är

I VISS kan du få detaljerad information om vilka verksamheter som anses som punktkällor inom vattenförekomsten. Dessutom ges en sammantagen påverkansklassificering för alla punktkällor.

Klassificering

Klassificeringen kan anges som:

 Grå Ej klassad
 Mörkgrå Osäker påverkan
 Grön Obetydlig påverkan
 Gul Betydande påverkan
Tabell som beskriver färgkodning av påverkansklassificering