Flödesförändringar

Undersökningar görs om det finns någon onaturlig påverkan på det naturliga vattenflödet i vattenförekomsten.

Metod att bedöma miljöproblemet

Detta miljöproblem hänför sig till bedömningen av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim. Den bedömda kvaliteten på den hydrologiska regimen visar om det naturliga flödet är påverkat. Påverkan på uppströms vattenförekomster måste vägas in vid bedömning av nedströms vattenförekomster.

Är vattenförekomsten reglerad eller på annat sätt ändrad så att det naturliga flödet kan påverkas, oavsett om det är högt eller lågt, finns miljöproblemet i vattenförekomsten