Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår.

I statusklassificeringen används data från den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, kemiska eller kvantitativa status.

Data från den kontrollerande övervakningen används i klassningen för att ge en generell beskrivning och en representativ bild av vattenstatusen i varje vattendistrikt eller avrinningsområde.  Data från den operativa övervakningen används för att avgöra konsekvenserna i miljön av den påverkan som identifierats i påverkansanalysen. 

Vilken typ av status bedöms?

Sjöar och vattendrag

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status 

Grundvatten

  • Kemisk status
  • Kvantitativ status

Kustvatten

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status

Ekologisk status i ytvatten bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dåig status. För konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten bedöms istället vattnets potential med liknande femgradig skala.

Kemisk status i ytvatten bedöms i klasserna ”god status” eller ”uppnår ej god status”.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Statusklassning av ytvatten

Vattenmyndigheterna: Tillståndet i vattnet

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kemisk grundvattendata

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.