Vattenutbyte

Bottenvattnets utbytestid bestämmer i många svenska kustvatten vattenkvalitén och förutsättningarna för biologisk biodiversitet och mångfald. Utbytestiden är till exempel viktig för syrehalten i bottenvattnet och i hur hög grad belastning från näringsämnen påverkar kustvattnet.

Vattenförekomsterna delas in i tre typer beroende på den tid det teoretiskt tar för allt bottenvatten i förekomsten att bytas ut, omsättningstiden. De tre typerna är:

  • 0-9 dagar
  • 10-39 dagar
  • 40 eller fler dagar

I många svenska kustvatten har bottenvattnet stor betydelse för bottenförhållandena och den biologiska mångfalden.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.