Förbättringsbehov

Förbättringsbehovet beskriver den minskning av miljöproblemet som krävs för att god status ska nås i vattenförekomsten. Förbättringsbehovets storlek anges i en ”åtgärdsneutral” enhet, exempelvis kg, mg/l, meter, hektar eller antal objekt.

Det finns ingen koppling till de åtgärder som kan användas för att uppfylla förbättringsbehovet.

I de fall där man har kunskap om miljöproblem och typ av påverkan så anges även detta.

Exempelvis så kan fria vandringsvägar för fisk behöva uppnås för att uppnå god ekologisk status. Påverkan (det som förhindrar fiskvandring, i detta fall Andra morfologiska förändringar – Barriärer) är ett vandringshinder i form av en gammal flottningsdamm med en höjd på 1 meter. Denna påverkan orsakar miljöproblemet Kontinuitetsförändringar i 12 km. Förbättringsbehovet kan då vara att skapa möjlighet för fisk att vandra förbi vandringshindret vars höjd är 1 meter och/eller att uppnå fri fiskvandring upp till nästa vandringshinder, det vill säga 12 km.

Observera att förbättringsbehovet inte beskriver vilka åtgärder som behövs för att uppnå den effekt som krävs för att nå god status. Denna information beskrivs under rubriken Åtgärder.