VISS-Hjälp

Välkommen till nya VISS-Hjälp

Här hittar du förklaringar till ord och begrepp som används i Vatteninformationssystem Sverige.

Saknar du information eller har du synpunkter på innehållet?
Hör av dig via e-post till: 

VISS-support@lansstyrelsen.se

Samarbetspartners

Länsstyrelsernas logotype
Vattenmyndigheternas logotype
Hav-s och vattenmyndighetens logotype
Sveriges geologiska undersökning logotype

Samarbetspartners

  • Länsstyrelserna
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Vattenmyndigheterna
  • Sveriges geologiska undersökning