Medeldjup

Sjöars djup är av betydelse för många viktiga miljöbetingelser för livet i sjön.

I grunda sjöar rörs ofta vattnet om av vinden under hela den isfria tiden av året och om vattnet är klart nog kan växtlighet breda ut sig över en stor del av sjön. I djupa sjöar kan det uppstå en temperaturskiktning med kallt vatten på större djup. Närvaro eller frånvaro av temperaturskiktning innebär stora skillnader i näringsomsättning och syreförhållanden. Stora och djupa sjöar är ofta mer motståndskraftiga mot påverkan av till exempel näringsbelastning.
Sjöarna delas in i tre grupper med avseende på medeldjup där bokstäver inom parantes används för kodbeteckningen:

  • grunda sjöar som har medeldjup mindre än 3 meter (G),
  • mittengruppen där medeldjupet är 3-15 meter (M) och
  • djupa sjöar där medeldjupet mer än 15 meter (D).

Tidigare versioner av typindelning använde maxdjup istället för medeldjup och var indelat i två grupper. Nuvarande typologi infördes i december 2017.