Morfologiska förändringar

Klassificeringen av miljökvalitetsfaktorn morfologiska förhållanden ger en bild av om vattenförekomsten är rätad, rensad, kanaliserad, invallad eller på annat sätt fysiskt förändrad. Det kan också vara så att en så stor del av vattenförekomsten är utsatt för denna påverkan att den i sin helhet förändrats ekologiskt.