Övervakning av dricksvatten

Dricksvatten övervakas idag enligt de krav Dricksvattendirektivet ställer. Det gäller främst den slutgiltiga produkten, som konsumenten använder när den lämnar kranen eller flaskan. Men det gäller även råvatten, det vatten som vattenverken gör dricksvatten av.

Vattenverkens reningsteknik och kapacitet ska vara tillräckliga för att dricksvattnet ska vara rent och klara de kvalitetskrav som ställs, därför måste även kvaliteten på råvaran, råvattnet kontrolleras.

Det finns ingen svensk lagstiftning som idag reglerar råvattenkontrollen utan i den mån den utförs görs det av de som producerar dricksvatten.

Branchorganisationen Svenskt Vatten ger ut branschriktlinjer för hur råvattenkontrollen bör göras. Vattendirektivet ställer särskilda krav på övervakningen av de vatten som används för dricksvattenproduktion.