Åtgärds- och referensbibliotek

I VISS finns ett åtgärdsbibliotek som består av en samling olika åtgärdskategorier. Dessa kategorier används vid framtagandet av åtgärder och innehåller information om exempelvis effekt och kostnad. Kategorierna är inte åtgärder då de inte är kopplade till någon fysiskt genomförande, utan kategorierna ska användas som ett stöd i framtagandet av faktiska miljöförbättrande åtgärder. 

Åtgärdsbiblioteket hittar du via avancerad sök – Åtgärdshantering
Åtgärdsbibliotek.

Referensbibliotek I VISS finns ett bibliotek över referenser som har stor betydelse för vattenförvaltningens olika moment, tex vid bedömning av status och åtgärder. Du hittar registret via avancerad sök – Övrigt
Referensbibliotek.