Vattenförekomstavrinningsområden

Vattenförekomstavrinningsområde (VARO) visar ett geografiskt område där det sker tillrinning av vatten till en vattenförekomst.

​Vattnet kan komma från flera källor, till exempel regn, grundvattenkällor eller mänskliga utsläpp. Allt rinnande vatten som finns inom området hamnar tillslut i en vattenförekomst.

VARO finns bara för vattenförekomster som är ytvatten.

VARO kan användas för att visa hur vattnet rör sig i landskapet eller hur
en åtgärd eller föroreningskälla påverkar vattenförekomster.

 I kustområden visar VARO bara vilka landytor vid kusten som vattenförekomsten får vatten från.

VARO har samma ID-nummer (WA-nummer) som den vattenförekomst den tillhör.

 I Vattenkartan i VISS finns ett kartskikt över VARO som heter ”Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten (VARO)”.

VARO i Vattenkartan