Detta beskrivs i VISS

VISS är uppbyggt av olika moduler och avsnitt. Vad som visas beror på vilken typ av vattenförekomst du tittar på. I VISS-hjälp finns förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS.


Så söker du efter ditt vatten i VISS

I VISS finns det tre olika sätt att söka informationom en vattenförekomst:

  • sök-knappen
  • avancerad sökning
  • sökning via karta

Översikt

Alla vattenförekomster har en allmän beskrivning. Där visas en sammanfattning av vattenförekomstens status och riskbedömning. Där finns också en kartbild som visar vattenförekomstens avgränsning. Om du vill se den fastställda statusbedömningen finns länkar till beslutsdokumenten.

Fler möjligheter med konto

Om du skapar ett konto kan du spara egna favoritsökningar och att bidra med information till VISS.

Om uppgifterna som finns i VISS

Uppgifterna i VISS kommer från en mängd databaser som tillhör olika myndigheter. VISS sköts och utvecklas av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med vattenmyndigheterna, Sveriges geologiska undersökning SGU och VISSförvaltningen på Länsstyrelsen i Jönköpings län.