Fisk- och musselvatten


Fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet upphörde att gälla 2013.
Kvalitetskraven för områden för skydd av ekonomiskt betydelsefulla arter har ersatts av kraven i vattendirektivet.

Kvalitetskraven finns fortfarande kvar i svensk lagstiftning via förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Mer information

Sveriges Riksdag: Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Naturvårdsverket: Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Förteckning över musselvatten som ska skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.