Nitratkänsliga områden

Nitratdirektivet föreskriver att medlemsländerna ska peka ut områden särskilt känsliga för nitratbelastning. Utpekade vattenområden ska ingå i vattendirektivets register över skyddade områden.
Följ länkarna nedan för att läsa mer om utpekade områden och bestämmelser om miljöhänsyn.

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

Jordbruksverket: Information om nitratkänsliga områden

Jordbruksverket: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring; (SJVFS 2015: 21)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.