Åtgärdsprogram för havsmiljön

För att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön har ett åtgärdsprogram för havsmiljön tagits fram.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska från och med 2016 genomföras av myndigheter och kommuner. 

De flesta åtgärder i programmet är av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa leder direkt eller indirekt till att fysiska åtgärder genomförs. 

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärder är listade i VISS. Det finns länkar till faktablad där varje åtgärd beskrivs.