Vatten som ingår i förekomsten

Allt vatten delas in i vattenförekomster i olika storlekar, längder och ytor.

En vattenförekomst kan vara en del av ett vattendrag, en bit av en sjö eller en konstgjord damm.

Den vattenförekomst som du valt att titta närmare på kan vara en sammanställning av flera mindre vatten. Vilka dessa är visas i rutan Vatten som ingår i förekomsten.

Uppgifterna hämtas från SMHI:s Hydrologiska nätverk