Tekniska manualer

Det finns tekniska manualer för dig som arbetar med att registrera någon form av övervakning kopplad till VISS. Du får tillgång till manualerna genom att kontakta din länsstyrelse eller vattenmyndigheternas kanslier. Dokumenten är inte tillgänglighetsanpassade enligt aktuell standard.

Mer information

Längst ned på vattenmyndigheterna.se kan du söka kontaktuppgifter till respektive vattenmyndighet.

Vattenmyndigheterna