Kontakt med ytvattensystem

I beskrivningen av grundvattenförekomster ska de förekomster som har ytvattenekosystem beroende av grundvattnet kopplade till sig letas upp och identifieras.

Arbete pågår med att utveckla metoder för bedömning av kvantitativ status. I metodutvecklingen ingår bland annat avgränsning och karaktärisering av grundvattenmagasin, en bedömning av magasinens tillrinningsområden, grundvattenbildning samt grundvattnets strömningsriktningar och koppling till ytvattensystem. Kartläggningen inriktas på större grundvattenmagasin i sand- och grusformationer. De regionala delprogrammen syftar till att öka kunskapen om grundvattenförekomsters grundvattenbildning.

Definition

Det anges i databasen VISS med Y för ja och med N för nej om sådana ytvattensystem finns respektive finns inte.
Så småningom kommer även kontaktplatserna för sådana anslutna akvatiska ekosystem att föras in i VISS.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.