Data om delavrinningsområden

Ett delavrinningsområde ligger inom ett huvudavrinningsområde.

Areal, användning och vattenflöde

För varje delavrinningsområde finns uppgifter om grundinformation och modellerat vattenflöde per månad.
Grundinformationen innehåller fakta om delavrinningsområdet, till exempel areal och markanvändning.
Vattenflödet visar uppgifter om förändringar i flöde per månad. Du kan du även följa hur förändringarna har sett ut flera år bakåt i tiden.

Den vattenförekomst som du valt att titta närmare på kan vara en sammanställning av flera mindre vattenförekomster. Vilka de är visas i rutan ”Data om delavrinningsområden”.