Miljökvalitetsnormer för havsmiljön

För att nå god miljöstatus har elva miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts.

Vägledning om hur miljökvalitetsnormer ska användas, deras rättsverkan med mera, finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Indikatorer

Varje miljökvalitetsnorm ska ha minst en indikator. Indikatorerna är vad man mäter och undersöker i miljöövervakningen för att kunna bedöma om MKN följs. En indikator kan vara till exempel koncentration av kväve.

Bedömningsområden

Varje indikator ska ha ett fastställt bedömningsområde. Bedömningsområdet är det område inom vilket indikatorn är relevant och ska användas för att bedöma om MKN följs. Bedömningsområdet för respektive indikator är en kombination av de områden som Sveriges havsvatten har delats in i enligt havsmiljödirektivet.

Funktionell från

Funktionell från anger vilket årtal indikatorn planeras ha ett fastställt bedömningsområde så att den är funktionell och kan börja användas. 

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Miljökvalitetsnormer med indikatorer i havsmiljöförvaltningen