Åtgärdens plats och storlek

En åtgärds plats är där den fysiska åtgärden genomförs och kan till exempel gälla en plats, en yta eller ett vatten. En åtgärd kan gälla för en mängd objekt inom en yta eller ett enskilt objekt på en specifik plats. Hur platsen anges för var en åtgärd genomförs beror på vilken åtgärdskategori åtgärden tillhör.

För varje åtgärd anges en storlek på åtgärden. Hur detta redovisas avgörs av den kategori som åtgärden tillhör. Det kan till exempel vara antal, sträcka, yta, volym eller personekvivalenter.

Det finns en enhet för åtgärdskategorin som används i första hand för beräkningar av schablonvärden när det gäller kostnader och åtgärdseffekter av åtgärdsplaneringsverktyget.

Det kan även finnas en eller flera sekundära enheter angivna som det är möjligt att ange värden för.