Flödesregleringar

Bedömning av hur mänskliga förändringar i vattenförekomsten påverkar vattnets naturliga flöde.

Att en vattenförekomst är reglerad, eller på annat sätt andrad så att det naturliga flödet kan påverkas, är ett miljöproblem och vattenförekomsten riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Det spelar ingen roll om flödet påverkas mycket eller litet.

Klassificering

För bedömning av vattenförekomster nedströms måste påverkan på vattenförekomster uppströms vägas in. Bedömningen visas som någon av följande klasser:

 Ljusgrå Ej klassad 
 Mörkgrå Obetydlig påverkan
 Grön Begränsad påverkan
 Gul Betydande påverkan
Tabell med färgkodning av de olika klasserna