Hydrologisk och administrativ information

 • Visningsnamn
 • Namn enligt SMHI eller SGU
 • Landskod – SE
 • Myndighet och distriktsindelning

 

 • Latitude – Longitude
 • SWEREF99 TM Nordlig – SWEREF99 TM Östlig
 • RT 90 2,5 gon V-X – RT 90 2,5 gon V-Y
 • WGS84 Latitud – WGS84 Longitud

 

 • Vattenkategori, sjö, vattendrag, grundvatten etc.
 • Area, ytan i kvadratkilometer
 • Vilket huvud- resp delavrinningsområde som vattenförekomsten tillhör.
 • Kommuner, de kommuner som berörs av vattenförekomsten.