Miljögifter

Mänskligheten tillverkar och sprider många tusen olika kemikalier omkring sig. Somliga är giftiga och skadliga för miljön och/eller människan själv.

Om något prioriterat ämne eller särskilt förorenande ämne, behandlat i statusklassificeringen, förekommer i miljön i mängder som överskrider miljökvalitetsnormen är miljögifter ett miljöproblem.

Metoder att bedöma miljöproblemet

Miljögifter eller giftiga ämnen i vattenmiljön behandlas på två ställen eller i två kategorier av vattendirektivet. I kemisk status ingår prioriterade särskilt utpekade ämnen, bilaga X till vattendirektivet. Under ekologisk statuskemisk-fysikaliska kvalitetsfaktorer, förekommer övriga förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder. I bägge fallen kommer det att vara svårt att kunna avgöra om något ämne utgör ett miljöproblem med bara mätningar.

Sammanställning och analys

En sammanställning av hur och i vilka mängder kemikalierna hanteras, i kombination med ämnenas egenskaper, giftighet, löslighet, nedbrytning med mera ger en bild av vilka ämnen som kan utgöra miljöhot. En sådan analys bör/kan följas upp med mätningar för att kontrollera om eller bekräftra att ett miljöproblem finns.

Ämneskategorier

I samband med åtgärdsprogram och rapportering till EU skall förorenande ämnen, prioriterade och särskilt förorenande ämnen, fördelas i kategorierna:

  • tungmetaller
  • pesticider
  • industriella föroreningar
  • andra föroreningar
  • särskilt förorenande ämnen

Ämnen som är aktuella för ytvatten är inte desamma som för grundvatten.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.