Avrinningsområde och tillrinningsområde

Ett avrinningsområde är det område, både markyta och vattenyta som samlar upp all den nederbörd som rinner fram till en viss punkt i ett vattendrag. Avrinningsområden begränsas av höjdryggar, som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. Dessa gränser kallas för vattendelare.

Tillrinningsområdet är avrinningsområdets area minus arean av vattnet i avrinningsområdet. Det är alltså bara markytan som räknas i tillrinningsområdet.

 Vattendrag delas in i tre grupper baserat på tillrinningsområdets yta (bokstäver inom parantes används i typkoden): 

  • tillrinningsområden som är mindre än 100 kvadratkilometer (L),
  • mellanstora tillrinningsområden, 100-1000 kvadratkilometer (M) och
  • stora tillrinningsområden, större än 1000 kvadratkilometer (S).

Tidigare versioner av typindelning använde två storleksgrupper. Nuvarande typologi infördes i december 2017.