Salinitet

Salthalten (saliniteten) i vattnet påverkar i hög grad organismsamhällena. I Västerhavet finns saltvattenarter och i Bottenviken finns arter som är mer eller mindre rena sötvattenarter. Där emellan, i bräckvattnet, är oftast salthalten för låg eller för hög för många arter.

Salinitet mäts i PSU (Practical Salinity Unit) där 1 PSU = 1 g/kg. För salinitet finns sex typindelningar där indelningsnivåerna är:

  • Färskvatten <0,5 PSU
  • Låg Oligohalint 0.5 till 3 PSU
  • Hög Oligohalint 3 till 6 PSU
  • Mesohalint 6 till 18 PSU
  • Polyhalint 18 till 30 PSU
  • Euhalint >30 PSU

Bakgrundsuppgifter om salthalten som ligger till grund för typklasserna kommer från ca 77 st miljöövervakningsstationer med långa tidsserier.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.