Allmän beskrivning

I den allmänna beskrivningen kan du läsa om utmärkande egenskaper för vattenförekomsten.

Det kan till exempel vara

  • läge och omgivningar
  • vattenkvalitet, näringsstatus och färg
  • omsättningstid
  • storlek
  • skydd
  • användning
  • förekomst av sällsynta eller främmande arter