Åtgärder

Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns publicerat i VISS kan det finnas fler åtgärder som ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller.

Så visas åtgärder i VISS

Länsstyrelserna har lagt in åtgärder i VISS. Åtgärderna kan vara möjliga, planerade eller genomförda. 

Den enskilda åtgärden kan sparas som en pdf från sin sida.

Åtgärderna visas även på sidor för de vattens som åtgärderna har effekt på. Det är uppdelat i sammanfattningar beroende på hur effektområdet har angetts, till exempel per vatten, kommun, län eller avrinningsområde.

Under ”Genomförd” kan även pågående åtgärder hittas. För att se hur långt en åtgärd är genomförd får man titta på start- och slutår för åtgärden.

Om det är information om åtgärd hämtad från en annan åtgärdsdatabas finns det även länkar till objektet i aktuell databas.